۱۳۸۷ دی ۱, یکشنبه

نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد مهدي صحرائيان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 22 بهمن فروشگاه كفش ارين (بلا سابق)
تلفن:..........
...................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: قاسم افشار
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مغازه امانت فروشي و سمساري- خ اسد آباد كنار كوچه 1
تلفن: 3339321-09171924856
.................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حمبد نام آور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مغازه كفش تبريزي جهرم خ اسد آباد روبروي دادگستري
تلفن:09171910711-494449735
..........................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عليرضا اسدي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ اسد آبادي روبروي دادگستري لوازم تحرير محمد رسول الله
تلفن: 09359923216
...........................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سيد علي اصغر محمدي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ اسد آبادي بنگاه اتومبيل محمدي
تلفن:
............................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:صمد زارعيان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه گاز به سمت سه راه دادگاه جنب بيمه اسيا بنگاه معاملاتي ولايت
تلفن:
.....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: جعفر رضايي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه گاز به سمت سه راه دادگاه جنب بيمه اسيا تزئينات اتومبيل ارشيان
تلفن:09371389760
.....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: وحيد حمیدی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- حد فاصل ميدان گاز و سه راه دادگستري روبروي رستوران درويش پخش فيلتر وحيد
تلفن:07913344181-09177911049
..............................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:رجب علي جريده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه سپاه مغازه الكترو قائم
تلفن:4445687
..............................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:نوازالله اميري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه فروشگاه لوازم يدكي اميري
تلفن:09171912724-4447494
..........................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد رضا غريب نواز
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه سپاه اول بلوار انقلاب جنب بنياد مسكن فروشگاه مصالح ساختماني و لوازم بهداشتي نگين
تلفن: 09171912846-44448384
..........................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد علي حقيقت
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 22 بهمن فروشگاه حقيقت
تلفن:-0917791416207912244238
..........................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: رضا نيكجو
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 22 بهمن سوپر لبنياتي نيكجو
تلفن: 2226108-09173917201
..........................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علي كريمي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 22 بهمن پيرايش سپهر
تلفن:09179912011-2288643
..........................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علي عباسي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 22 بهمن روبروي مطب دكتر فروغي برنج و حبوبات علي
تلفن:2234131
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد رضا غريب نواز
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه سپاه اول بلوار انقلاب جنب بنياد مسكن فروشگاه مصالح ساختماني و لوازم بهداشتي نگين
تلفن:4448384-0917912846
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محسن خدادادي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 22 بهمن روبروي مسجد جامع تجهيزات پزشكي آزمايشگاهي طب المهدي
تلفن:2228530-2221319
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: امبد سامانيان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ بهارستان نبش كوچه 19 سوپر اميد
تلفن:2232825
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهران دولب خواه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 17 شهريور روبروي بانك كشاورزي مغازه دولت خواه
تلفن:2288687
..........................................................................................................

نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهدي وثوقي جهرمي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- 22 بهمن جنب مسجد جامع
تلفن:07912224324-2224324
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: قاسم تقي زاده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 17 شهريور روبروي بانك ملت فرودگاه خليج فارس
تلفن:2232968
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجتبي زماني فرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ پاركينگ جنب دفتر هواپيمايي چتر سبز پيتزا صوفي
تلفن:
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجتبي ذوالقدري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ سپاه فلكه سپاه پيتزا تك
تلفن: 3341848
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: ابراهيم محمدي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ خيام موسسه كشاورزي ارم
تلفن:4441298
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالحميد بشيري نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه سمت راست سر كوچه دوم تعميرگاه موتور سيكلت حميد
تلفن:
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمود و جلال نيكوسخن
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- اول فلكه سپاه فروشگاه بنزفنر
تلفن:
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد جعفر شهيدي پور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه بلوار سپاه پاسداران فروشگاه ديزل بنز
تلفن:09173919306-07913334152
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: جابر قنبر زاده جهرمي فرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ابتداي ميدان سپاه پاسداران روبروي حافظ نبش كوچه 2فروشگاه رويال مرسدس
تلفن:4449382-3335025
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عليرضا تجلي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه سپاه عسل بستني تجلي
تلفن:
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سيد جمال حق شناس
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه فروشگاه جي ام پارت
تلفن:3335023-4447368-09171911613
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالرحمن پور غلامي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- چهارراه پاركينگ جنب اداره پست خدمات فني تلفن موبايل پور غلامي
تلفن:
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: ابراهيم خشت چنال
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ پاركينگ جنب اداره پست ساندويچي شقايق
تلفن:2234338-09171902141
..........................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محسن جوادي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خيابان 22بهمن-جنب تعاوني كارمندان دولت-پيتزا نيروانا
تلفن:07912227906-09171905400
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سعيد صفاجو
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خيام جنب اداره پست لوازم يدكي پيكان و پرايد فروشگاه سعيد
تلفن:
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:اسكندر مهربد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ پاركينگ روبروي مخابرات كارگاه نجاري احسان
تلفن:2234418
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:ابوالفضل كاظمي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- كبابي كسري - خ خيام
تلفن:4448210
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:جابر راستي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- پيتزا ساندويچ آيسان خ خيام جنب كوچه 7
تلفن:3333591
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:فريد حكمت دوست
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه سوپر ماركت حكمت دوست
تلفن:07914441347
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مهدي حكمت دوست
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم - ميدان سپاه روبروي تامين اجتماعي رزماركت حكمت دوست
تلفن:4445231
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهدي آهي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ سپاه - مغازه آهي - تزئينات اتومبيل اسپرت 2
تلفن:09171921589
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مراد نظري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه سپاه جنب بنياد مسكن تزئينات ساحل خليج
تلفن:
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد جواد رعيت پور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فروشگاه ولوو يدك فارس - ميدان سپاه جنب بنياد مسكن
تلفن:4440628
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مجتبي پناه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلكه سپاه تزئينات زيبايي
تلفن:336016
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجتبي خواجه پور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه نرسيده به بنياد مسكن لوازم برقي اتومبيل خواجه پور
تلفن:4441554
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سعيد سپهي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه تزئينات اتومبيل دبي
تلفن:4449366-09177923038
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علي محمد رخساري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ سپاه پاسداران - جنب تزئينات حميد آهي پيتزا ساندويچ صدف
تلفن:4442054-09173922530
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالرحمن رحمانيان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه - فروشگاه ايران بنز لوازم يدكي
تلفن:3332798
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: احمد قلي مسروري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه - لوازم اتومبيل مسروري
تلفن:4449381
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مهدي رضايي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه پاسداران نبش كوچه 3
تلفن:4447123
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حاتم فاتحي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان سپاه نبش كوچه سوم تعميرگاه جلوبندي سازي كردستان
تلفن:09179917787-09369459489-4447143
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مهدي شاكري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه لوازم يدكي شاكري
تلفن:4441404-09171912848
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد تقي عالي نسب
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه سمت چپ نبش كوچه 5 پيتزا ساندويچ پاك ديس
تلفن:09177912811-
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: هدايت رضايي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه جنب كوچه ي 5 مغازه برق كشي هدايت رضايي
تلفن:09177914378-3334299
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:بهادر ضاعتيان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه كارگاه تراشكاري بهادر
تلفن:3342757
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حسين پور مقدم
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- موسسه كشاورزي پور مقدم بلوار سپاه جنب كوچه 7
تلفن:4449359
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: بهزاد مصلي نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه لوازم يدكي بعثت
تلفن:4445449
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالرضا تاجيك
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه جنب مركز آموزش عالي - كارگاه فني نمونه
تلفن:09173916022-4445315
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مجتبي شيباني
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه جنب دانشگاه تعمير گاه پمپ و انژكتور پاسارگاد
تلفن:09177910726
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:رامين سياهي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ سپاه مركز آموزش عالي برق كشي ايران خليج
تلفن:09173916539
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حميد رضا علي زادگان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه فروشگاه شيشه اتومبيل رويال
تلفن:4449045-09177920989
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:هدايت الله بالاگر
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه روبه روي مركز آموزش عالي جهرم تعميرگاه ترمز و تعويض روغن قائم
تلفن:
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:احسان كارگر- اسماعيل حاتم
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- موبايل نجوا - چهارراه پاركينگ خ خيام جنب بستني مهتاب
تلفن:
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:احمد فرح افزاي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ پاركينگ موبايل چشم انداز
تلفن:2234345
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:ابوالفضل ناطقي جهرمي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار سپاه مكانيكي ابوالفضل
تلفن:3336726-09177921228
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد رضا محمودي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 17 شهريور روبروي بانك كشاورزي فروشگاه پوشاك مهيار
تلفن:2221481
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علي اصغر خرابي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فروشگاه لايت خ 17 شهريور جنب كفش مكث پوشاك فروشي خرابي
تلفن:09364529674
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد رضا دشتابي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ 17 شهريور روبروي بانك كشاورزي پوشاك نگاه
تلفن:2226144
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: ابراهيم ضيائي فر -
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا - مغازه ضيائي فر
تلفن:07912224318
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علي نجاري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا - جنب مسجد بازار - سوپر ساندويج خليج
تلفن:2228080
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حسن محمودي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ جمهوري اسلامي - كفاشي حسن محمودي
تلفن:2223097
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: جمشيد جهان پناه آزاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا - بازار مركزي طبقه پايين بوتيك صدف
تلفن:09179088272
....................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: احمد كارگر
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- طلا و جواهر درياي نور - خ جمهوري اسلامي
تلفن:
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهدي منوچهري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ منوچهري نرسيده به پاساژ جمهوري بوتيك شما
تلفن:2232118-09177912118
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد آذري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فروشگاه سناتور - خ جمهوري
تلفن:2221172
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجتبي جوكار
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ منوچهري مغازه پرديس پوشاك مردانه
تلفن:2229487
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: آقاي بزرگي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ جمهوري- پاساژ رحيمي- جنب قنادي شيرزادي - انتهاي پاساژ
تلفن:2224849-09177913345
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد حسين فرصادي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ جمهوري پاساژ رحيمي فروشگاه ارزان جامه
تلفن:2223057
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حميد حيدري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- پوشاك بچه گانه پانيا- پاساژ مركزي طبقه زير زمين
تلفن:2234648
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهرداد ايماني پور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- پاساژ مركزي طبقه زيرزمين- پوشاك مردانه ايماني پور
تلفن:2234177
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجيد پورشجاعي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا پاساژ مركزي - طلا فروشي مجيد
تلفن:2225613-09177910899
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محسن قناعت پيشه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-ميدان شهدا- بازار روز- كيف آرين
تلفن:2228290
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالله مصلي نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا - بازار روز
تلفن:
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: خديجه اميرسالاري
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا بازار روز پوشاك زنانه
تلفن:07912224710
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: سيروس وحيد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فروشگاه كفش وحيد - بازار روز
تلفن:2229801
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عبدالحميد صحرائيان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بازار روز كفاشي صحرائيان كفش روز
تلفن:07912223118
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حسين پرند آمد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بازار روز - فروشگاه جوراب وزيرپوش
تلفن:2232439
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: ناصر فرزانه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بازار روز - ميدان شهدا پوشاك فرزانه
تلفن:2232478
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد مهدي رزمايش
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا بازار روز پوشاك رزمايش
تلفن:
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد حسين تجاره
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ جمهوري اسلامي بازارروز فروشگاه تجاره
تلفن:2228705
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: موازالله نظافت
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا جنب پاساژ مركزي آرايشگاه مردانه ميلاد
تلفن:2228700
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: كرامت الله عباس زاده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بازار مركزي نقره فرشاد
تلفن:2222342
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد جواد مهرزاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا پاساژ مركزي طبقه اول طلا و نقره آروين
تلفن:2224230
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: سيد حسن ضيا جهرمي
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- پاساژ مركزي طبقه زيرين - فروشگاه ضيا
تلفن:
..................................................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حسن پردل
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ميدان شهدا - پاساژ مركزي طبقه زيرين فروشگاه سان رايس
تلفن:09173025725
......
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: نعمت الله پهلوان پور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ ایت الله کاشانی - نمایشگاه مبل برلیان پهلوان پور
تلفن: 09173921342
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد کاظم تقی خانی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- چهارراه حافظ - اول خ اسدالله - فروشگاه کشاورزی
تلفن: 4449679
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حامد مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ جمال اسد آبادی - عمده فروشی نوشین دریا
تلفن: 09171912276
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد قناعتیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ اسد آبادی - سوپر مارکت تاک
تلفن: 09179088553
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجتبی قناعتیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مشاورین املاک یار
تلفن: 09173912178
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حاج محمد کاظم تقی خانی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- موسسه خدمات کشاورزی و ساختمانی تقی خانی - خ اسد آبادی
تلفن: 4445359
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: ابراهیم خشنودی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- چهارراه حافظ - نبش محصولات غذایی حافظ
تلفن: 0791448964
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: امین کارگر
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ کاشانی - روبروی اداره کار
تلفن: 335880-09171910924
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: نعمت الله رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فروشگاه جهان موتور- خ کاشانی - روبه روی اداره کار
تلفن: 09177924725
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمود سلطانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ کاشانی - روبروی اداره کار- الکترونیک دانشجو
تلفن: 07913335879
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: ایوب ماهو
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- کامپیوتر همشهری - ه کاشانی
تلفن: 4449114
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجید مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فروشگاه مصلی نژاد
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: سعید احقاق
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ جمهوری - جواهری حاج محمد احقاق
تلفن: 2225081
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: ابولفضل مزدور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ساندویچی یکی یک دونه- کوشکک جنب منزل آقای شفیعی
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: فرهاد کارگرنژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - جنب بانک تجارت - صنایع تجاری کارگرنژاد
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد حسین وزیر زاده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرداسدی - ابزار سینا
تلفن: 3339156
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: سراج جمالی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - لوستر فروشی جمالی
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: بهنام جمالی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- الکترونیکی و لوازم ساختمانی بهداشتی جمالی
تلفن: 09171911494
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهدی قنبری نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی فروشگاه پیام موبایل
تلفن: 3330601
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: هدایت الله مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - روبروی پاساژ شقایق صوت تصویر هدیه
تلفن: 3332552
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمود شادمند
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- عکاسی جلوه - ابتدای خ فرد اسدی
تلفن: 4441346
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: رضا رستمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - لوازم ارایشی نانی
تلفن: 09178914126
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: نجمه پژوهش جهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - پاساژ شقایق - کارت دعوت خاطره
تلفن: 4442345
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالحمید راه پیما
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- پاساژ شقایق - گالری آراکس
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهران آذرپور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- پاساژ شقایق - سیسمونی نیکا
تلفن: 2332533
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: داریوش حق گو
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - پاساژ شقایق- پوشاک شقایق
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالرضا تمدنی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ه فرد اسدی - کفش فروش تمدن
تلفن: 09173915053
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: جمال رضایی فرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- ه فردوسی - روبه روی داروخانه دکترنریمی خدمات کامپیوترخاطره
تلفن: 3336768
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: شکوفه آرال
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - روبه روی سینا موبایل فروشگاه شیک پوش
تلفن: 3339414
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حاج فرج الله رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - فروشگاه اعتماد لوله و اتصالات وسایل برق
تلفن: 4440290
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد جواد رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- فروشگاه قائم
تلفن: 3331772-3332923
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - جنب پارک دلگشا فروشگاه نوآوران
تلفن: 3336380
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالکریم روشناس
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- جنب پارک دلگشا- تعمیرگاه موتورسیکلت روشناس
تلفن: 09171921501
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهدی رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- کوشکک
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: امید زارعی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- روبروی بانک تجارت - سوپر گلدیس
تلفن: 09177925584
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علی رسولی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ مصلی - خ کوشکک- جنب لوازم کرایه بهاران - لبنیات پروتئینی محله
تلفن: 09178128267
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: کرامت الله عسکرفرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- ظروف یکبار مصرف رضا
تلفن: 3344257
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: نورالله رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- سوپر امید
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: غلام حسین خواه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- خ کوشکک- روبروی بانک صادرات - فروشگاه حسین خواه
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حاج حیدر محبت
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی- فروشگاه ساحل
تلفن: 07913333457
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: رحیم سیادی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان شهید فهمیده - مشاور املاک معماران
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالرحیم نوردانی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خدمات کامپیوتر آزاد - فلکه شهید فهمیده ح
تلفن: 4447393
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مهدی محمدی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی - جنب بانک صادرات
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حسن زارعی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرد اسدی نرسیده به مقبره خاندان آیت اللهی - آزاد موبایل
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محمد حسین زارعیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فرداسدی - پرده سرای جواد
تلفن: 4447193

....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: احمد فرح اقراری
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ پارکینگ - موبایل چشم آنداز
تلفن: 2234345
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علیرضا لیلاب
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه سپاه- عسل بستنی تجلی
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سید مجتبی کاظمی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-فلکه گاز-جنب جهان بار- تعمیرگاه و مکانیکی سایپا یدک
تلفن: 09177919005
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عبدالعلی دلبسته
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ آیت ا.. کاشانی - فروشگاه جنرال-اکس
تلفن: 09177923047
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علی اکبر ناصک
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ مصطفی خمینی - برق اتومبیل مهربان
تلفن: 09179082860
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علی زارعیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه گاز- جنب باربری جهان بار -پرس شیلنگ و واشرسازی
تلفن: 09171920710
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:احمد محبوبی فرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ مصطفی خمینی - کارگاه درب و پنجره سازی سعادت
تلفن: 09179087318
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حمیدرضا عباس زاده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ مصطفی خمینی - ایمن لاستیک
تلفن: 09171913257
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد عباس زاده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار مصطفی خمینی - بالاتر ا زجهان بار -تعمیرگاه سیم پیچی محمد
تلفن: 09171921169
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:فرزاد پورشاهیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ مصطفی خمینی - فروشگاه لوازم یدکی فرزاد پیکان و بدنه
تلفن: 079133331909
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سعید دلبسته
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ مصطفی خمینی - روبروی گاراژجهان بار- نمایندگی لنت بندیکس
تلفن: 09173914115
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علی اکبر مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ مصطفی خمینی - فروشگاه ید ک ژاپن
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: اسماعیل رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ مصطفی خمینی - فروشگاه تعویض روغنی چهارفصل
تلفن: 07913331084
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:اسد الله رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-میدان گاز-روبروی جهان بار-فروشگاه رحمانیان
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد رضا مجتبی جهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید مصطفی خمینی - روبروی جهان بار - فروشگاه قطره باران
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عادل مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ مصطفی خمینی - نبش کوچه 1 -تراشکار
تلفن: 09177916270
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حاج عبدالرضا قنبری نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه گاز- بورس بلبرینگ و تسمه
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:کاظم یونسی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان گاز- سایپا دیزل یدک
تلفن: 07913331681
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:وحید رضا رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه گاز- ابزارفروشی ایران پتک
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سهراب روشن چراغ
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-میدان گاز-تابلو ساز سهراب
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: محسن بحریه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ نخلستان - رستوران پاییز
تلفن: 07914441375
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمدرضا برجدی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ نخلستان- جنب باشگاه مدال- فروشگاه پارس
تلفن: 07913336392
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عبدالخالق زارع
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ نخلستان - همکف خوابگاه 12 - بنگاه املاک برادران زارعی
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حاج عبدالرسول قنبری نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ نخلستان - جوشکاردرب و پنجره امین
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:یوسف و عبدالرسول مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- جوشکاری و درب و پنجره سازی امین
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:وحید حمایت
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ نخلستان-رستوران پردیس
تلفن: 09179082753
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:جمشید صادقی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ نخلستان-نرسیده به تالار میلاد-لوازم یدکی بنز قطعات سنگین جمشید صادقی
تلفن: 07913330321
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:اصغر کاظمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارنخلستان-نبش کوچه 14
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حبیب رحمانیان کوشکی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارنخلستان-نبش کوچه 9 - مصالح ساختمان امین
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد پایدار
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-بلوارنخلستان- فروشگاه تزئینات شب
تلفن: 09171911232
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حجت الله کوکبی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ نخلستان - جنب گاراژآسیا - روبروی باشگاه مدال- تابلو ساز سانیا
تلفن:09179816042
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عبدالعلی زنگانی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار شهید باهنر-قصابی مصلی (سوپر گوشت میلاد)
تلفن: 07914446334
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عباس مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جنب مسجد مصلی - رستوران تک گل-
تلفن: 07914447420
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:ایمان قزلی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان مصلی - خیابان بوستان- سوپر گوشت قزلی
تلفن: 07913330684
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سید جمال الدین مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مصلی - خیابان بوستان- ک 5
تلفن: 09171902152
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد معراجی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مصلی - نرسیده به چهارراه مصلی -جنب باجه مخابراتی مصلی -کلوپ بازیهای کامپیوتری
تلفن: 09177912926
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:رضا بذرکار
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مصلی -خیابان بوستان - چهارراه مصلی - بانک نرم افزاری و خدمات کامپیوتری دانش پژوهان
تلفن: 07913334786
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علی وزیر زاده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مصلی -نرسیده به گاراژ آسیا -میوه فروشی و سوپر
تلفن: 07913331952
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:اصغر مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-میدان مصلی - روبروی مسجد مصلی - میوه فروشی
تلفن: 09171900294
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عبدالرحیم مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- مصلی -روبروی مسجد مصلی - فروشگاه مواد غذایی و لبناتی مصلی
تلفن: 07913330476
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حیدرناصریان فرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه مصلی - قنادی توکل
تلفن: 07913333320
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:داریوش آذرخش
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- چهارراه مصلی نژاد - سوپر گوشت تقوا
تلفن: 07914447558
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:غلامرضا مختارزاده
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه مصلی - بالاتر از بانک ملی ایران - خدمات برق مختارزاده
تلفن: 07914448588
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد قناعت پیشه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ بوستان - آجیل سرای ضیافت
تلفن: 07914441832
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:امین عدیلی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه مصلی - اول خیابان بوستان - پیتزا ساندویچ چنچنه
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: احمدرضا قنبری
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ بوستان - نبش کوچه شماره 5- فروشگاه احمدرضا قنبری
تلفن: 07913333452
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:اسدالله مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ بوستان- سوپرچمبره
تلفن: 07913331508
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:بهزاد آزادگان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ بوستان - جنب میوه فروشی مصلی نژاد- فروشگاه مواد غذایی آزادگان
تلفن: 07913340497
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عزت الله کوشکی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حسینیه - جنب کتابفروشی تربیت - فروشگاه جزیره
تلفن: 0791046178
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد تجربه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارامام - خیابان حسینیه - میوه فروشی صدف
تلفن: 07913330015
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مجتبی نصیری
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خیابان حسینیه -جنب مرغ صدف - فروشگاه پوشاک زنانه بارون
تلفن: 09179089860
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:روح الله نصیری
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حسینیه - فروشگاه بندر
تلفن: 09179017251
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:اسماعیل حق گویان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حسینیه -روبروی مدرسه محبوبی - لوازم خانگی حق گویان
تلفن: 07913341178
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد جواد قناعتیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- فلکه مصلی - خیابان فرد اسدی -فروشگاه ساحل
تلفن: 09177923627
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:اسماعیل مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان مصلی -خیابان فردوسی - ابتدای خیابان فرد اسدی -فروشگاه سینا موبایل
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: احسان مرزبانپور
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- کوشکک - خیابان فرد اسدی - جنب بانک تجارت - فروشگاه مرزبانپور
تلفن: 07913333280
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مجتبی کاظمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حسینه-بوتیک آیرون
تلفن: 0917398185
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:امید سپهی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارامام -تعویض روغن و پنچرگیری و بالانس
تلفن: 09173917989
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سعید عسگری نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارحسینیه- پیرایشگاه آرمین
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: حمید آبرود
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حسینیه -سیلور موبایل
تلفن: 09177911483
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محسن مسگرزادگان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهیدبهشتی - نبش کوچه 17 - شرکت فنی مهندسی ایمن ساز
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عباس زارعیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حافظ - مرغ فروشی زارعیان
تلفن: 07913330165
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:قدرت زارعیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ بهشتی - خیاطی ولی عصر (عج)
تلفن: 09171928854
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:احمد مکملی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان امام حسین (ع)- پیرایش میرداماد
تلفن: 07914442149
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:رضا هنرمند
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ حسینیه - اول کوچه - دبیرستان تربیت-موسسه فرهنگی قرن 21
تلفن: 09179083256
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سعید احقاق
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ جمهوری-جنب کفش ملی - جواهری حاج - محمد احقاق
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: هادی مصلی نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان مصلی - خ بوستان- فروشگاه و خیاطی قائم(عج)
تلفن: 09177919969
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:احمد رحمانیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فردوسی -جنب بانک تجارت - سفره عقد چشمک
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علی نیک دل
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید رجایی - فلکه امام حسن - پیرایشگاه علی
تلفن: 07912224266
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مجتبی روحانیون فرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارفردوسی - روبروی سوپر مارکت جهان مهین - مرغ فروشی روحانیون فرد
تلفن: 07912221512
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد رزقی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- اول بلوار شهید رجایی - دنیای شلوار 1
تلفن: 07912223234
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سید عبدالرضا مساوات
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ نخلستان - خدمات فنی بعثت
تلفن: 07914440376
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عبدالحمید کارگرفرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- اول بلوارشهید رجائی - روبروی بانک صادرات- فروشگاه خلیج
تلفن: 07912224075
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:جبار کلوانی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-میدان امام حسین (ع)- خیاطی گلدیس
تلفن: 07912262647
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:رحیم کوشکی جهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید رجائی -میدان امام حسین (ع)-محصولات غذایی محمد
تلفن: 07912227123
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمدرضا حریری
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید رجائی - نرسیده به میدان امام حسین (ع)- خدمات پس ازفروش سامسونگ
تلفن: 07912225553
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مهدی کشاف
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار شهید رجائی - بین پل اول و دوم - ظروف یکبار مصرف تک تاز
تلفن: 07912229280
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:خلیل کشاف
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید رجائی - تابلوساز کشاف
تلفن: 07912223440
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:صابر نیک پی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار شهید رجائی - فروشگاه اطلس
تلفن: 09179793546
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:ایمان رادش
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فردوسی - پل دوم - جنب تمام گل-ساندویچ یکتا
تلفن: 07912227922
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:سعید احقاق
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ عموری - جنب کفش ملی - نبش کوچه 4- جواهری حاج محمد احقاق
تلفن: 07912225081
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حبیب خسروی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان مصلی - جنب داروخانه دکترنوعی -نمایشگاه و فروشگاه فرش و موکت خسروی
تلفن: 0917192410
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:امین رضا پناهی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان مصلی - خ فردا سری - پاساژ نور- کفش امید
تلفن: 07913331422
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:نعمت الله تمدنی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان مصلی - خ فرداسری - کفش هومان
تلفن: 07913334061
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محسن گرامی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار امام - روبروی بسیج - عکاسخانه ناز
تلفن: 09173330972
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: عبدالحسین گرامی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار امام - روبروی بسیج - لوازم التحریر معراج
تلفن: 07913341278
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:جلیل رامیار
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار امام خمینی - جنب مصلی نمازجمعه - دفتر نقاشی و کنیتکس و گچ بری پیش ساخته و پوشش دیوار
تلفن: 09171911485
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:جلال دهش
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار امام- جنب مصلی نماز جمعه-میدان ولایت - پیراهن دوزی مهدی
تلفن: 07913339303
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد حسین روانی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارسعدی (شهید باهنر )-نمایندگی مجاز اپرا
تلفن: 07914447747
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مصطفی جعفرزادگان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ شهید باهنر - لوازم بهداشتی جعفرزاده
تلفن: 07913332960
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علیرضا ربیعی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید باهنر- روبروی دفتر هواپیمایی آسمان
تلفن: 09171913755
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: مجتبی قصابی جهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار شهید باهنر -میدان ولایت - یدک سیکلت امین
تلفن: 07914441943
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علی کارگر
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید باهنر -میدان ولایت-سوپرمارکت علی
تلفن: 09178918738
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:عبدالرسول کارگرفرد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان ولایت - مرکز خرید و فروش تلفن همراه قصر موبایل
تلفن: 09171912398
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مهدی عسکری نژاد
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوار ولایت -روبروی کوچه شهیدان فرودل- پیرایشگاه آریا
تلفن:07913340494
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:مجتبی دوراندیش
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان ولایت -روبروی بسیج- چاپ کوثر
تلفن: 09171921240
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: جهان بخش روغنیان جهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان ولایت - روبروی بسیج خواهران
تلفن: 07913344761
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمد رنجبرجهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-میدان ولایت -روبروی بسیج- سوپری پائیزان
تلفن: 07914448022
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:یونس سفائیان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-میدان ولایت -سوپری شبنم
تلفن: 09177912654
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:فرزاد اراکی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حسینیه - روبروی دبستان قائم (عج)-مقام فروشگاه و تعمیرات موبایل مکث
تلفن: 07913331517
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حمید زندلاف-سعید دهقان
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ حسینیه -روبروی مدرسه محبوبی - فروشگاه نگین فارس
تلفن: 09178165114
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:احسان ایزدپناه
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید رجایی - جنب ساختمان بزرگمهر-محصولات فرهنگی اکباتان
تلفن: 07912231331
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:محمدحسین امیر حیدری
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان امام حسین(ع)- سوپر میلاد
تلفن: 07912264335
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:ناصر حقیقت
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-بلوارشهید رجایی-پل دوم - شرکت جهرم بارش
تلفن:07912229191
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علیرضا عبائی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید رجایی-روبروی عمده فروشی کوشکی - خیاط نظامی
تلفن:
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد: علی محمد درستکار
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- بلوارشهید رجایی - لوازم یدکی درستکارموتور
تلفن: 07912222489
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علیرضا علوی قدم
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- میدان شهدا- بلوار شهید رجایی - تعمیرگاه لوازم برقی
تلفن: 07912233673
...................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:علی کاشانی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ فردوسی - بالاتر از پل -محله صحرا- جنب بیمه ایران -فروشگاه نگین
تلفن: 09178901327
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:حبیب الله حمدیان جهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم-خ شهید رجایی - سرپل - محله صحرا- جنب سوپرمارکت 2000
تلفن: 07912223818
....................................................................
نام و نام خانوادگي مسئول واحد:احمد عبدلی جهرمی
نام ونشاني واحد صنفي:جهرم- خ آیت الله کاشانی - بعد از سینما سپاهان - روبروی آموزشگاه خوارزمی - تابلوساز پیام
تلفن: 09173922215